BUFÍK  HŘIŠTI

v Želešicích

 

v  PIVO

v  LIHOVINY

v  VÍNO

v  NEALKO

v  JUICE

v  KOFOLA

v  ZMRZLINY

v  PÁRKY

v  HRANOLKY

v  PIZZA

v  SLADKOSTI

v  POCHUTINY

v  ATD.

 

OBČERSTVENÍ :

v  pro hráče i návštěvníky fotbalového a tenisového hřiště.

 

v  pro turisty a cykloturisty, kteří objevují krásy oblasti Bobravy.

 

v  pro místní i kolem jdoucí.

 

v  na akcích, jako jsou hody, zábavy, diskotéky, letní noci, firemní a jiné akce.

 

v  na soukromé akce, narozeniny, oslavy, uzavřené společnosti, ochutnávky, prezentace atd.

 

NEBUDETE SE NIKDY NUDIT

 

Fotbal

Tenis

Šipky

Krásná příroda

Dětské hřiště

Parkoviště atd.

V roce 2010:

 

Jsem Vás občerstvili na hodech, tradičním dětském dnu, při stavění a kácení máje, fotbalových turnajích, Vánočním šipkovém turnaji a na silvestra.

V roce 2011:

 

Vás rádi uvidíme od pondělí do pátku od 15 do 24 hodin

a v sobotu a neděli od 10 do dle dohody.

 

Připravujeme pro Vás:

JARNÍ DVOJ-BOJ – šipky, dáma,

Večer s kytarou – trampské písně „U Ohníčku“

 

 

Kontakt:

 

e-mail: bufikhriste@seznam.cz

 

web:     http://bufikhriste.sweb.cz